Vòi Hồ

Các thương hiệu

SENNAM
Các thương hiệu

Vòi hồ hay vòi nước lạnh gắn tường, thường được lắp đặt ở vị trí thấp để lấy nước sinh hoạt, rửa tay rửa chân hay lấy nước tưới cây...
 

Nhà thầu vật tư thiết bị ngành xây dựng

Tìm hiểu thêm

Một yêu cầu, nhiều báo giá