"Năng Lượng Xanh" BKCS cùng chương trình "Ngày Hội Sống Xanh" Quận 7

Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 148, và Ngày hội Sống xanh - năm 2023 với chủ đề: “Thay đổi từ hôm nay, vì tương lai mai sau”.

Đơn vị phối hợp: Câu lạc bộ Khát vọng xanh, Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính – Marketing, Đại học Nguyễn Tất Thành, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận, Quân sự Quận, Công an Quận và BKCS.VN

NGÀY HỘI SỐNG XANH - BKCS.VN CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI SẢN PHẨM "NĂNG_LƯỢNG_XANH" (ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VI-LIGHT).