Bảng giá đèn led KENTOM (Catalogue)

Bảng giá KENTOM (Catalogue) - Đèn Sự Cố, Đèn Khẩn Cấp, Đèn Exit, Đèn Bắt Muỗi

STTMàTên SPGiá bán chưa VATGiá bán chưa VAT có tem kiểm định PCCC
1KT-110 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-110 (1 MẶT)                        275,000                        293,000
2KT-120 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-120 (2 MẶT)                        292,000                        310,000
3KT-610 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-610 (1 MẶT)                        325,000                        343,000
4KT-620 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-620 (2 MẶT)                        341,000                        359,000
5KT-630 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-630 (1 MẶT)                        528,000                        546,000
6KT-640 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-640 (2 MẶT)                        545,000                        563,000
7KT-680 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-680 (1 MẶT)                        491,000                        509,000
8KT-690 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-690 (2 MẶT)                        548,000                        566,000
9KT-650 (1 MẶT) nền xanhĐèn lối thoát KT-650 (1 MẶT) nền xanh                        396,000                        414,000
10KT-660 (2 MẶT) nền xanhĐèn lối thoát KT-660 (2 MẶT) nền xanh                        440,000                        458,000
11KT-650 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-650 (1 MẶT)                        396,000                        414,000
12KT-660 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-660 (2 MẶT)                        440,000                        458,000
13KT-670 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-670 (1 MẶT)                        759,000                        777,000
14KT-670 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-670 (2 MẶT)                        979,000                        997,000
15KT-670NX (1 MẶT) nền xanhĐèn lối thoát KT-670NX (1 MẶT) nền xanh                        759,000                        777,000
16KT-670NX (2 MẶT) nền xanhĐèn lối thoát KT-670NX (2 MẶT) nền xanh                        979,000                        997,000
17KT-700 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-700 (1 MẶT)                     1,430,000                     1,448,000
18KT-700 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-700 (2 MẶT)                     1,760,000                     1,778,000
19KT-710 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-710 (1 MẶT)                        347,000                        365,000
20KT-720 (2 MẶT)Đèn lối thoát KT-720 (2 MẶT)                        363,000                        381,000
21KT-730 (1 MẶT)Đèn lối thoát KT-730 (1 MẶT)                        451,000                        469,000
22KT-770 (3W)Bộ lưu điện KT-770 (3W)                        352,000                        370,000
23KT-770 (9W)Bộ lưu điện KT-770 (9W)                        385,000                        403,000
24KT 2200ELĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 2200EL                        253,000                        271,000
25KT 2200EL PINĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 2200EL PIN                        253,000                        271,000
26KT 402Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 402                        275,000                        293,000
27KT 402 PINĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 402 PIN                        275,000                        293,000
28KT 403Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 403                        264,000                        282,000
29KT 403 PINĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 403 PIN                        264,000                        282,000
30KT 404Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 404                        275,000                        293,000
31KT 750Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 750                        308,000                        326,000
32KT 750 PINĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 750 PIN                        308,000                        326,000
33KT 301Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 301                        270,000                        288,000
34KT 301 PINĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 301 PIN                        270,000                        288,000
35KT 2300PLĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 2300PL                        275,000                        293,000
36KT 2300PL PINĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 2300PL PIN                        275,000                        293,000
37KT 4200 DLĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 4200 DL                        352,000                        370,000
38KT 302Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 302                        286,000                        304,000
39KT 3200PLĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 3200PL                        275,000                        293,000
40KT 3100PLĐèn sạc chiếu sáng khẩn cấp KT 3100PL                        336,000                        354,000
41KT 950Đèn diệt muỗi & côn trùng  KT 950                        237,000                        255,000
42KT 960Đèn diệt muỗi & côn trùng  KT 960                        303,000                        321,000
43KT 970Đèn diệt muỗi & côn trùng  KT 970                        424,000                        442,000
44KT 730Đèn chiếu sáng khẩn cấp kết hợp đèn lối thoát KT 730                        451,000                        469,000