Bảng giá dây cáp điện Việt Thái Cable (Catalogue)

Bảng giá dây cáp điện Việt Thái CHIẾT KHẤU KỊCH KHUNG + THƯỞNG HẤP DẪN giá trị cao dành cho THỢ THẦU.

Chính sách GIÁ BÁN LẺ NHƯ GIÁ SỈ

Có nhân viên chăm sóc riêng, báo giá nhanh, giao hàng tận nơi, nhanh chóng các phát sinh, kịp thời tại công trình.

Bảng giá Việt Thái Cable chiết khấu thay đổi liên tục. Hãy Gọi ngay/Zalo: 0837.999.838 để được báo giá tốt nhất.

Danh mục bảng giá dây cáp điện Việt Thái Cable (Catalogue)

Danh mục sản phẩmTrang
VCDÂY ĐƠN5
VCm PVCDÂY ĐIỆN BỌC NHỰA PVC6
VCmo/VCmdDÂY ĐIỆN MỀM BỌC NHỰA7
VCmtDÂY ĐIỆN MỀM BỌC NHỰA8
Vcm/HR-LF -600VDÂY ĐIỆN LỰC CẤP CHỊU NHIỆT CAO9
CV – 0.6/1kV/ (600V)DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ10
CVV – 300/500VCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ11
CVV – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 12, 13, 14
CVV – 600VCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ15, 16
CVV/DATA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ17
CVV/DSTA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ17
CVV/DSTA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ 18, 19
CXV – 600VCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 20, 21
CXV – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 22, 23, 24
CXV/DATA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ 25, 26, 27
CXV/DSTA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ 25, 26, 27
DK – CVV – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN KẾ28
DVV – 0,6/1kVCÁP ĐIỀU KHIỂN 29, 30, 31, 32
DVV/Sc – 0,6/1kVCÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN CHỐNG NHIỄU 33, 34, 35, 36, 37
CX/WBCCÁP TRUNG THẾ TREO38
CXH/WBC – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ TREO38
CXV/WBC – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ TREO39
CXV/S/DATA – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI40
CXV/Se/DSTA – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI41
CXV/Se/SWA – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI42
LV–ABC – 0,6/1kVCÁP VẶN XOẮN HẠ THẾ43
AV – 0,6/1kVDÂY ĐIỆN LỰC44
AXV – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 45, 46
AXV/DATA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ47, 48, 49
AXV/DSTA – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CÓ GIÁP BẢO VỆ47, 48, 49
ACX/WBC – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ TREO50
ACXH/WBC – 12,7/22(24)KvCÁP TRUNG THẾ TREO50
AXV/WBC – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ TREO51
AXV/S/DATA – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI52
AXV/SE/DSTA – 12,7/22(24)kV CCÁP TRUNG THẾ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI53
AXV/SE/SWA – 12,7/22(24)kVCÁP TRUNG THẾ CÓ MÀN CHẮN KIM LOẠI54
CV/FR – 0,6/1kVCÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CHỐNG CHÁY55
CXV/FR – 0,6/1kV CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CHỐNG CHÁY56, 57, 58, 59, 60
CE/FRT–LSHF – 450/750VCÁP ĐIỆN LỰC CHẬM CHÁY, ÍT KHÓI, KHÔNG HALOGEN61
CV/FRT – 0,6/1kVDÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CHẬM CHÁY62
CXV/FRT – 0,6/1kV CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CHẬM CHÁY63, 64, 65, 66, 67
Du-CV/ Du–AV CÁP DUPLEX68
Qu-CV – 0,6/1kV CÁP QUADRUPLEX69
ACSR/ ACKP DÂY NHÔM LÕI THÉP70
A 71DÂY NHÔM TRẦN71
C 72DÂY ĐỒNG TRẦN72
TK 73DÂY THÉP TRẦN73
H1Z2Z2–K–1,5kV DCCÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI74